Et truquem gratis

Per poder-te atendre millor necessitem saber:

Informació bàsica sobre la protecció de dades

Responsable

LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

Finalitat

  • Gestió de la relació precontractual i/o del contracte d¿assegurança, inclosa l¿elaboració de perfils necessaris per a això.

Legitimació

  • Execució del precontracte i/o contracte d¿assegurança.

Dades

  • Facilitades amb caràcter previ al contracte d¿assegurança, en la pòlissa i/o generades durant la relació contractual (incloses les dades de salut).
  • En relació amb la persona prenedora i altres persones físiques relacionades amb el contracte (per ex.: assegurades, beneficiàries o tercers perjudicats).

Persones destinatàries

  • Altres entitats asseguradores i reasseguradores.
  • Organismes públics o privats.
  • Entitats gestores de fitxers comuns amb finalitats estadístiques actuarials, liquidació de sinistres i prevenció del frau.
  • Prestadors de serveis.

Transferències internacionals

  • Països amb un nivell de protecció adequat.
  • Estats Units (protecció no equivalent a la UE, però adopció de garanties: clàusules tipus, normes corporatives vinculants, privacy shield i/o qualssevol altres mecanismes admesos).

Drets

Entre d¿altres, dret d¿accés, rectificació, supressió, oposició i de revocació del consentiment prestat enviant un email a ejercicioderechos@libertyseguros.es.

Informació addicional

Disponible a la URL següent: http://www.regal.cat/privacitat

En recomanem la lectura.