trae un amigo y llévate hasta 50 euros

Passos a seguir

Passo 1

Tu li recomanes a un amic

amic que contracti la seva assegurança

de auto amb Regal.

Passo 2

El teu amic contracta la seva assegurança

en regal.es

o per mitjà del telèfon 93 489 06 36

Passo 3

El teu amic ens facilita el teu DNI al

telèfon 93 489 06 36 per

saber que ve de part teva.

Passo 4

Rebreu cada un 50€ cada uno

passats 15 dies d alta i el pagament

de la nova pòlissa.

Promoció vàlida fins al 30 de Setembre ¡No deixis passar aquesta oportunitat!

Promoció vàlida de l'10 de maig de 2021 al 30 de Setembre de 2021 i no acumulable a altres ofertes. Queden exclosos els reemplaçaments. Subjecte a condicions de prima mínima.

El pagament de l'incentiu, tant al Participant com al convidat, es realitzarà mitjançant cupó online gasolina 50€ amb enviament a l'email que ens facilitin, després del cobrament del rebut de la prima d'assegurança contractat amb LIBERTY SEGUROS, i una vegada transcorreguts 15 dies des que hagi pres efecte la pòlissa contractada pel Convidat.

Bases Legals 2020