Menú
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • Ñ
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Accident personal

Lesió corporal provocada per una situació sobtada i violenta que no és fruit de la voluntat de l'assegurat. Li pot causar una invalidesa temporal o permanent o, fins i tot, la mort.

Agreujament del risc

L'agreujament del risc es produeix quan, sigui quin sigui l'esdeveniment, augmenta el risc al qual s'exposen la persona o l'objecte assegurats. Inicialment, la pòlissa no preveia aquest nivell de perillositat, o sigui que sol implicar tornar a avaluar les condicions. En el moment de signar el contracte, el prenedor de l'assegurança està obligat a comunicar els riscos possibles a què està sotmès l'objecte que s'assegura. L'asseguradora calcula les primes sobre la base d'aquests perills. Si el risc augmenta, l'assegurat ha de comunicar-ho a la companyia d'assegurances perquè aquesta torni a valorar les condicions de la pòlissa (això comporta un augment de les primes o, fins i tot, l'anul¿lació del contracte).

Aseguradora

Persona jurídica que cobra unes primes a canvi d'assumir els danys que es produeixen en un sinistre, sempre que aquest sinistre estigui entre les cobertures del contracte signat entre l'asseguradora i el prenedor de l'assegurança.

Assegurança

Activitat econòmica i financera que té un objectiu principal: cobrir els riscos a què s'enfronten les persones o els seus patrimonis. A canvi, l'assegurat paga unes primes acordades prèviament. L'assegurança és: - Bilateral: s'estableixen els drets i les obligacions recíproques de l'assegurador i l'assegurat. - Consensual: cal el consentiment de totes dues parts. - Onerosa: les dues parts es graven l'una a l'altra per obtenir els beneficis corresponents. - Bona fe: pressuposa que no hi ha una intenció dolosa per part de l'assegurat ni de l'assegurador. Si es demostra que alguna de les parts ha actuat amb mala fe, el contracte perd la validesa.

Assegurat

Persona física o jurídica sobre la qual recauen els riscos. És la persona que rep la indemnització en cas de sinistre. Gairebé sempre és el mateix que el prenedor de l'assegurança, però no sempre. Per això els dos termes no són equivalents.

Assistència en viatge

És l'ajuda tècnica que presta un especialista quan es produeix un sinistre durant un viatge. A la pòlissa s'indiquen les situacions que queden cobertes: avaria, accident a la carretera, etc. Si es produeix algun d'aquests esdeveniments, l'asseguradora enviarà un equip que resolgui el problema tan aviat com sigui possible.